Terugblik abortusdebat

We kijken terug op een interessant en leerzaam abortusdebat. Debatleider Tom de Nooijer wist de sprekers goed te prikkelen, waardoor er een heus debat ontstond. Lees hier een uitgebreide analyse van de avond!

Je kunt ook het hele abortusdebat nog eens rustig nakijken. Dat kan hier.

Terugblik politieke avond met Kees van der Staaij

Het was genieten vrijdag 6 maart jongstleden! We zijn heel tevreden over de opkomst en het publiek kon volop vragen stellen. En natuurlijk de (onverwachte) voorzitterswissel. We willen Jan enorm bedanken voor de afgelopen jaren en we hopen op een goede en gezegende toekomst!

Politieke avond 6 maart

Vrijdagavond 6 maart organiseert SGP-jongeren Elburg-Oldebroek opnieuw een politieke avond, dit keer met Kees van der Staaij! De avond zal aanvangen om 20:00, de inloop is vanaf 19:30.

Tijdens de avond zal Kees eerst een vraaggesprek aangaan met Hans van ’t Land. Daarna kan de zaal vragen stellen over de gegeven stellingen of zelf een stelling aandragen.

Ben jij er ook bij, samen met honderd anderen? We zien je graag. Tot dan!

Column: Een stem van bloed

Door: Robert Braskamp

Woensdag 9 oktober. Jom Kipoer, de Verzoendag, de meest heilige dag van het Joodse jaar. In het Duitse Halle wordt een aanslag gepleegd op een synagoge. Spontaan wordt de bewaking van synagoges wereldwijd opgeschroefd. Ondertussen wordt er binnen intensief gebeden. ‘’Onze Vader, onze Koning, vernietig de plannen van hen die ons haten (…) verijdel de plannen van onze vijanden’’.

Ondertussen staat de wereld op de drempel van een massaslachting. De Amerikaanse president Trump trekt zijn troepen terug uit Syrië, wetend dat zijn Turkse collega Erdogan zijn soldaten langs de grens heeft staan. Maar wat Trump betreft zijn de Koerden vogelvrij. In Normandië hebben ze ons ook niet geholpen, zo redeneert hij. Wederom worden de Koerden in de steek gelaten. Ook voor hen klinkt het gebed in de synagoge zo leeg ‘’Onze Vader, onze Koning, bevrijd ons van elke onderdrukker en tegenstander’’.

Toen enkele jaren geleden IS de Koerden bedreigde, weigerde Turkije elke vorm van hulp. ‘’Ingrijpen in een ander land [is] een nogal zware maatregel’’, zo klonk het vanuit de Turkse regering. Maar nu de slachtoffers niet voor een terroristisch kalifaat vechten maar voor een volk dat al meer dan honderd jaar (ijdel) droomt van veiligheid en bescherming van eigen huis en haard, is zo’n ingreep ineens geen probleem meer. Het zal de aandacht goed afleiden van de problemen die Erdogan in eigen land heeft. Ten koste van de Koerden, wiens milities de naam ‘Peshmerga’ dragen, ‘zij die oog in oog staan met de dood’. Erdogan maakt dit meer waar dan ooit, onder het gedogende oog van Trump. Bovendien zijn vluchtelingen wat hem betreft wisselgeld. Als de EU zijn aanvallen blijft veroordelen, zal hij ze allemaal naar Europa sturen, zo dreigt hij. Het gebed in de synagoge gaat verder: ‘’Onze Vader, onze Koning, verwijder pestilentie, zwaard, honger, gevangenschap, verwoesting, onrechtvaardigheid en geloofsvervolging van de leden van Uw verbond’’.

Het bloed vloeit rijkelijk in de wereld. Is dit het ware gezicht van de vrije, verlichte wereld? Het gezicht van (Joden)haat, egocentrisme en onbetrouwbaarheid? Is het leven dan niet meer heilig, en is de mens geen kind van God meer? Nee, de mens is zijn eigen god. Maar deze god is geen goede god. Het is een god van dood en destructie. En in de synagoges stijgt het gebed op: ‘’Onze Vader, onze Koning, wij hebben tegen U gezondigd (…) wij hebben geen koning behalve U!’’.

En Nederland? En wijzelf? Hoe heilig is het leven nog voor ons? Ja, ook in ons land is het leven een relatief begrip geworden. Het verlichte beheersingsdenken meent dat zijn goddelijke instemming over alles gaat, ook over het leven. Het leven mag pas beginnen, als het vruchtje door ons ‘gewenst’ is. Het mag geheel vrijblijvend worden ‘weggehaald’ (dat is een codewoord voor: gedood), maar als het buiten onze wil om sterft, is het ineens een levend kind met het recht op een naam. Als het leven ‘voltooid’ is (dat is een codewoord voor: nutteloos, in economische zin), moet het kunnen worden beëindigd, want zorg voor elkaar is te veel gevraagd van onze narcistische zielen. En de invulling van het leven, ook daarover gaan we volledig zelf. Ik doe wel wat ik leuk vind. Met alle consequenties van dien voor het milieu, de grond, planten, dieren en medemensen. Maar wat scheelt het. We zijn toch vrije mensen?

De stem van al dat bloed schreeuwt tot de hemel (Gen. 4:10). Wat hebben we een behoefte aan genade, vergeving, vrede. Aan mensen die niet hongeren naar eigen eer, maar dankbaar zijn naar God en dienstbaar aan de medemens. Wat hebben we als mensheid dan dat gebed in die synagoge nodig: ‘’Onze Vader, onze Koning, vergeef en scheld kwijt al onze ongerechtigheden (…) bedek en verwijder onze overtredingen en zonden van voor Uw ogen. (…) Onze Vader, onze Koning, breng ons terug, in hartgrondig berouw voor U’’.

Er is nog meer bloed dat roept. Dat bloed roept echter niet om wraak, maar om verlossing en verzoening. God heeft ‘’vrede gemaakt (…) door het bloed Zijns (dat is, Jezus) kruises’’, schrijft Paulus (Kol. 1:20). God draait alles om. Bloed dat riep om wraak, wordt bloed dat roept om vrede… Is dat niet het bloed waar we zo’n behoefte aan hebben? Is het niet onze taak om te midden van al het bloedvergieten, te spreken over Zijn vergoten bloed? ‘’Zalig wie vrede stichten’’, sprak Jezus. Laat die oproep ook ons en onze leiders, in de crises van onze tijd, bereiken: zoek niet naar geweld of eigen gelijk, maar naar de vrede.

Special: column Brexit

Door: Ardi Pierik (Columnist, op persoonlijke titel)

Ken je dat? Iemand heeft je iets beloofd, maar het gebeurt maar niet. Je zou uit eten gaan met vrienden, maar elke week komt er weer iets tussen. Je zou het cijfer terugkrijgen van je docent, maar elke keer zegt hij weer dat hij de toets over een paar dagen na zal kijken. Natuurlijk raak je gefrustreerd! Zo hoort dat niet.

Dit is ook het gedrag van het Britse Lagerhuis. Keer op keer… uitstel. En dat terwijl de uitslag van het referendum zonneklaar was: uit de Europese Unie, en in een tijdsbestek van twee jaar. Dat was tenslotte het akkoord met de EU.

Aan de Europese Unie heeft het niet gelegen: zelfs de deal van May bleek nog aanpasbaar. Goed, er is niet zo veel veranderd, maar heronderhandelingen hadden ook uit principe geblokkeerd kunnen worden. En hoewel de onzekerheid slecht was (en is) voor beide partijen, bleef de bereidheid van de EU om uitstel te verlenen gewoon staan.

Uitstel verlenen heeft echter niet zo veel zin, zolang het Lagerhuis andere dingen te doen heeft dan Brexit regelen. Neem bijvoorbeeld Labourleider Corbyn. Terwijl May de zware opdracht van onderhandelen met een veel machtiger EU op zich nam en een deal sloot die de weerbarstige werkelijkheid van Brexit bevatte, speelde hij het graag op de persoon en zei dat May een ‘stupid woman’ was die er niet aan dacht om het landsbelang te dienen.

Wat je zegt, ben je zelf. Corbyn, en niet May, was degene die thuis garen dacht te spinnen bij de Brexit-chaos. Met Downing Street en een enorme verkiezingszege voor ogen, organiseerde hij na het bekend worden van Mays akkoord met de EU bij hem thuis een gezellige Brexit-party voor intimi. Hollandse kaas, Franse wijn, Italiaanse olijven, het kon niet op. Je gaat je afvragen of Corbyn niet de eregast zou moeten worden van Brexit-aan zee, het uitzwaaifeest dat op 31 januari plaats zal vinden op het Nederlandse Noordzeestrand.

Clownsstreken van de premier zijn geen oplossing. Het schofferen en op reces sturen van een parlement helpt niet om een oplossing te vinden met datzelfde parlement. Dat wilde Johnson misschien ook wel helemaal niet. Het was te verwachten dat zijn tegenstanders deze list zouden doorzien. Reces afgeketst, en eigenlijk ook wel terecht. Ondertussen onderhandelde Johnson een kleine variatie op Mays deal. Eind goed, al goed. Dit was dus het maximaal haalbare, en nu kon het Verenigd Koninkrijk rustig de EU verlaten. Zou je denken. Het gebeurde – uiteraard – niet.

Voor de gewone Britten is het om gek van te worden. Waar een Brexit met deal duidelijkheid voor zowel de verdere toekomst als de uiteindelijke datum van Brexit zou scheppen, zit het land nu langdurig economisch op slot. Geen enkele deal kan rekenen op een meerderheid in het Lagerhuis. Terwijl een zekere toekomst juist zo belangrijk is voor economische investeringen en voor de opbouw van het leven na Brexit.

Nu komen er nieuwe verkiezingen en daarna zal het Lagerhuis opnieuw aan zet zijn. Het zal echter lastig worden om de verhoudingen fundamenteel te veranderen. Ondertussen wacht het Britse volk op de inlossing van de belofte van Brexit. Misschien moet dat volk de manier van uittreden dan maar kiezen. Het Lagerhuis kan het tenslotte niet.