In mei 2015 is na een periode van inactiviteit de commissie SGP-jongeren Elburg/Oldebroek opgericht. Sindsdien hebben wij vele activiteiten georganiseerd samen met onze jongeren. Op deze manier proberen wij politiek bewustzijn onder jongeren te bevorderen en het geluid van de SGP-jongeren te laten horen.

We houden ons onder meer bezig met de thema’s waarbij de SGPJ een eigen geluid heeft. Over het huwelijk & gezin, ‘het leven’, de Europese Unie, de economie en Israël. Onze intentie is om het Bijbels geluid op lokaal niveau te laten klinken.

Ook jongeren moeten volop aan de slag. Dat kan en doen we op veel manieren. Door te debatteren, te luisteren, praten, kijken, en door te doen

Dat doen we samen door politieke avonden te organiseren, gastlessen te geven en maatschappelijk onze handen uit de mouwen te steken.

Zo kunnen wij elkaar enthousiasmeren, scherp houden, van elkaar leren, om zo de samenleving vooruit te helpen.

De SGPJ staat vóór het leven. Een partij die daad bij het Woord voegt.

Om dit voor de toekomst te waarborgen zijn er jongeren nodig. Jongeren die politiek actief zijn en ervoor willen zorgen dat het SGPJ geluid gehoord blijft worden.

De SGPJ mag er zijn! 

Dat moeten we laten zien. 

En dat kunnen we laten zien.  

Politiek leeft.  

In Den Haag, in Brussel, maar ook in de gemeente Elburg & Oldebroek.

SGPJ commissie Elburg/Oldebroek staat onder de verantwoording van de landelijke SGP-jongeren. Echter willen wij goede contacten onderhouden met de SGP-fracties van Elburg en Oldebroek om zo een goede samenwerking aan te gaan. Wij hopen dat de beide fracties ons gaan zien als een ‘kweekvijver voor toekomstige politici’ en ons, waar mogelijk, betrekken bij de lokale politiek.